PočetnaPartneri IPC / Dodatna oprema / IPC Flex Duster

IPC Flex Duster

  IPC Flex Duster

Opis
Pajalica sa savitljivim telom za brisanje prašine i paučine sa teško dostupnih ili visokih površina.

IPC Flex Duster