Ekstrakcione mašine

Gamma 300
Model Usisna moć (mm/H2O) Protok vazduha (m3/h) Snaga usisvača (W) Snaga pumpe (W) Pritisak pumpe (bar) Rezervoar čiste vode (l)

Izrada web stranice Golub web dizajn