PočetnaPartneriSYR / Četke i gurači vode / SYR Hard Brush

SYR Hard Brush

 SYR Hard Brush

Opis
Četke za suvo i vlažno šičćenje opreme i podova.
Dostupno u dve varijante sa mekim i tvrdim dlačicama i više boja.

SYR Hard Brush