Taski Jontec Forward

 Taski Jontec Forward

Opis
Sredstvo za uklanjanje masnoća i nečistoća sa svih vodootpornih nezaštićenih tvrdih podova (izuzev nezaštićenog drveta).
Pakovanje: 5L
Doziranje: 50-500ml/1l vode

Taski Jontec Forward