Taski Jontec No1

 Taski Jontec No1

Opis
Snažno sredstvo za skidanje politure sa podova- bez ispiranja
Pakovanje: 5L
Doziranje: 1l/10l vode

Taski Jontec No1