Taski Jontec Plaza

 Taski Jontec Plaza

Opis
Emulzija visokog sjaja za zaptivanje kamenih podova.
Pakovanje: 5L
Doziranje: /

Taski Jontec Plaza