Dicolube TP

 Dicolube TP

Opis
Sredstvo za mokro podmazivanje transportnih traka za različite tipove ambalaže

Dicolube TP