SERVIS

SERVIS

Servis

Kako bi u svakom trenutku, u garantnom i van garantnog roka, naši kupci mogli da koriste mašine i opremu prema potrebama za koje su ih i nabavili, na raspolaganju su im naši servisno-tehnički timovi sastavljeni od tehnologa, elektro, mašinskih i saobraćajnih stručnjaka.

Naši serviseri dostupni su Vam svakog radnog dana od 0-24 časa.

Svojom obučenošću i znanjem, brzom dijagnostikom i otklanjanjem eventualnih kvarova u realnom vremenu i na samom mestu nastanka, kupcu obezbeđujemo nesmetan rad.

Održiv i stalan lager i ugradnja rezervnih delova originalnog porekla i kvaliteta, isporučenih od strane proizvođača, smatramo standardom koji se podrazumeva i na koji su naši kupci navikli.

Usluge servisa:

Cip servis

Servis sve naše dozirne opreme

Servis mašina za čišćenje

Satelit Servis