Podaci Kompanije

Proverite da li možemo učiniti nešto i za vas.
Postanite naš saradnik.

MP International d.o.o.
Kancelarija: Smederevska 8, 11000 Beograd, Srbija
Tel/fax: +381 (0)11 329 17 57, 011 329 03 25
office@mpinternational.rs

Puno poslovno ime: “DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU MP INTERNATIONAL DOO BEOGRAD, Smederevska 8”

PIB: 102724497
Matični broj: 17459546
Šifra delatnosti: 4675
Žiro račun: 265-1100310001142-18
Žiro račun: 180-743570101000-50