PočetnaPartneriSYR / Znak upozorenja / Znak upozorenja sa obe strane žuti

Znak upozorenja sa obe strane žuti

 Znak upozorenja sa obe strane žuti

Samo patentirani SYR patentirani autolock osigurava da se ovi znakovi neće pasti kada slučajno udaraju ili udare
Upozorenje o privremenom opasnom klizanju ili putovanju u radnim područjima
Funkcija Non-Tip sa top klipom za sigurnost znakova kada se otvori
Preklopivi A-okvir u teškoj plastici
Svetlo žuta sa privlačnom grafikom
ČIŠĆENJE U PROGRESU
Visoka 60 cm

Znak upozorenja sa obe strane žuti